Klachten en geschillen

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen

Als natuurgeneeskundig therapeut dien ik te voldoen aan de regels van de WKKGZ. Dit betekent dat de overheid, net als ik, wil dat iedereen goede zorg ontvangt. Daarvoor is wettelijk vastgelegd wat goede zorg inhoudt.
Wanneer u een klacht hebt, neem dan a.u.b. eerst contact met mij op zodat we dit kunnen bespreken. Wanneer wij er samen niet uitkomen dan kunt u met uw klacht terecht bij mijn beroepsvereniging VBAG. Zij kunnen bemiddelen en u helpen om een klachtprocedure te starten. Klik op de link voor meer informatie.
Contact | VBAG beroepsvereniging natuurlijke geneeswijzen
Op deze pagina kunt u alle informatie vinden die betrekking heeft op klachten, geschillen en het tuchtrecht die op mij als zorgprofessional van toepassing zijn.

Reacties zijn gesloten.