Natuurgeneeskunde

Wat is natuurgeneeskunde

De term natuurgeneeskunde is een algemeen begrip. Mensen zoeken bij natuurgeneeskundigen (artsen of therapeuten) hulp voor zeer uiteenlopende klachten en ziekten.

De natuurgeneeskunde is dan ook principieel een allround, of wel holistische geneeskunde die de totale mens behandelt. Bij Mens in Balans betekent dat dat wij Chinese geneeswijzen, VoetreflexPlusTM en Energetische behandelingen in kunnen zetten. Al deze behandelvormen behoren tot de natuurgeneeskunde.
Een natuurgeneeskundige behandeling kan op zichzelf staan maar ook een aanvulling zijn op de reguliere behandeling van huisarts of specialist. Het wordt dan ‘complementaire therapie’ genoemd.
Wat de natuurgeneeskunde uniek maakt is haar niet schadelijk karakter.

Met welke klachten kan ik terecht bij een natuurgeneeskundige

De problemen waarmee men naar een natuurgeneeskundige gaat zijn vaak chronische aandoeningen zoals astma, migraine, reumatische klachten, eczeem, maagdarmstoornissen of depressie. Ook burn-out en chronische vermoeidheid,
(faal)angst, PMS of overgangsklachten kunnen vanuit het natuurgeneeskundig principe goed behandeld worden evenals acute klachten. Denk hierbij aan spit, tennis- of golfelleboog, spier- en gewrichtsklachten, acuut opgetreden diarree, obstipatie of bijvoorbeeld examenvrees.
Kortom, de natuurgeneeskunde is zeer breed inzetbaar. Het voert te ver om alle mogelijke klachten hier te benoemen.

De kenmerken van natuurgeneeskunde

Een natuurgeneeskundige werkt vanuit respect voor de natuurlijke processen van de mens.
Enkele belangrijke kenmerken zijn:

 • De hele mens.
  Het gaat steeds om de hele mens.  Sommigen spreken hier van een socio-psychosomatische eenheid. Dat wil zeggen dat de mens een sociaal wezen is (socio) en beschikt over een geest en ziel (psyche) en een lichaam (soma). Deze drie aspecten zijn wel te onderscheiden maar niet te scheiden.
  Anders gezegd, de benadering is holistisch. Het gaat om de zieke, niet om de ziekTe.
 • Als natuurgeneeskundige gaan wij uit van het zelfherstellendvermogen.
  Je ziet dit vermogen als je bijvoorbeeld de aardappels schilt en per ongeluk in je vinger snijdt. Deze wond trekt vrij snel weer dicht en na een paar dagen zie je er al niets meer van. Het lichaam hoeft hier niet over na te denken, dat doet de natuur zelf. De natuurgeneeskundig behandelaar zoekt slechts uit hoe hij of zij dit vermogen kan versterken.
 • Individuele benadering.
  Omdat geen mens hetzelfde is en iedereen zijn of haar unieke leefsituatie, voorgeschiedenis, leefstijl etc. heeft, wordt de cliënt daarom niet direct in een specifieke ziektecategorie ondergebracht (diabetes, depressie, reuma). Het diagnostisch onderzoek gaat door tot er een zo volledig mogelijk beeld is ontstaan van het gezondheidsprobleem en van het kader waarbinnen dit probleem is ontstaan.
 • Eigen visie op ziekte.
  In de natuurgeneeskunde wordt ziekte gezien als iets van de hele mens en niet als een afwijking aan een deel van de mens bijvoorbeeld een orgaan of de botten.
 • Werkhypothese.
  In de natuurgeneeskunde wordt een beschrijving (werkhypothese) gemaakt van de ziekteverschijnselen van de mens en niet een samenvatting (diagnose) van het geheel van klachten. Daardoor kan het voorkomen dat bij mensen met schijnbaar dezelfde klachten voor een ander behandel traject gekozen wordt.
 • Gezondheid is …
  Gezondheid is meer dan niet ziek zijn. Gezondheid is het vermogen om je aan te passen aan de omstandigheden en daarbij de eigen regie te voeren in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.
 • Homeostase.
  Herstel van balans (homeostase) in plaats van bestrijding van ziekte. Onze doelstelling is ons te richten op het zoeken van oorzaken en die, zo ver als mogelijk is, te beïnvloeden zodat herstel een logisch gevolg is en een hernieuwde balans gevonden wordt.
 • Natuurgeneeskundigen
  Als natuurgeneeskundigen willen wij jou informeren en toerusten met kennis, vaardigheden en bewustwording zodat je daardoor in staat bent jouw gezondheid op langere termijn in stand te houden, voortbouwend op dat wat er is geleerd.
 • Natuurlijk en veilig.
  Wat de natuurgeneeskunde uniek maakt is haar niet schadelijk karakter.
  Als het nodig is om middelen in te zetten worden er natuurlijke en veilige middelen ingezet.
 • Basis Bio Regulatie Systeem: het BBRS.
  Ons lichaam maakt gebruik van de informatie die dit systeem verschaft.
  Het BBRS is een systeem dat razendsnel boodschappen kan overbrengen binnen ons lichaam en dat haperende onderdelen van het menselijk systeem kan bijstellen. Het BBRS bevindt zich tussen de cel en het bloed en is een week weefsel met daarin speciale cellen met bijzondere taken. Het is het enige weefsel in het menselijke organisme dat als een uitgestrekt orgaan overal aanwezig is. Het BBRS maakt contact met alle cellen en bevat ongeveer 60% tot 70% van het menselijk weefsel. Daarbij is het in volume ongeveer 3 keer groter dan het volume van ons bloed: d.w.z. 18 liter. Het is dus in feite verreweg ons grootste orgaan. Het BBRS werkt via informatieoverdracht d.m.v. zenuwen, bloed (hormonen) en elektromagnetische signalen (biofotonen). Indien het BBRS ontregeld wordt door ophopingen van bijvoorbeeld toxinen (gifstoffen) of andere verstorende factoren dan heeft dit invloed op alle systemen in het lichaam.

Natuurgeneeskunde en reguliere geneeskunde

Het heeft uiteraard totaal geen zin dat deze twee takken van geneeskunde elkaar niet erkennen of negeren. Die energie kan beter geïnvesteerd worden in samenwerken en tot een synthese komen. Dus elkaar aanvullen waar dit maar mogelijk is met behoud van beide goede kanten. Twee weten en kunnen tenslotte meer dan één.

Jouw rol als cliënt

Voor jou zijn wij als natuurgeneeskundig therapeut de coach of tijdelijk begeleider. Het is de bedoeling dat je het daarna zo snel mogelijk weer zelf kunt. Dit betekent dat je zelf de regie houdt over de behandeling, uiteraard voor zover dit niet strijdig is met de deskundigheid of het geweten van de behandelaar.

Wij proberen te begrijpen wat er, in het totaal van wie jij bent, werkelijk aan de hand is. Samen met jou zal er bepaald worden welke behandeling het meest geschikt is wat betreft werkzaamheid, eventuele persoonlijke voorkeur en veiligheid (denk aan zwangerschap). Een goede communicatie is daarom van wezenlijk belang. Dit begint al bij het eerste gesprek, de anamnese.

De anamnese

De anamnese (vraaggesprek) wordt gebruikt om tot een totaalbeeld te komen van een klacht: oorzaak en gevolg. Dit vormt de werkhypothese die wij als leidraad voor jou zullen uitwerken. Daarnaast maken wij gebruik van andere, aanvullende onderzoeksmogelijkheden zoals het observeren van de tong, diagnostische massage van de voeten of een irisfoto. Al naar gelang de klacht kunnen andere methoden ingezet worden om een zo goed beeld te krijgen van de onderliggende oorzaak.

Er zullen, als je het vergelijkt met bijvoorbeeld de reguliere geneeskunde, andere vragen gesteld worden die voor sommige mensen misschien wat vreemd overkomen. Er wordt gevraagd wat het symptoom is, bijvoorbeeld overvloedig transpireren, en daarnaast ook wanneer de transpiratie optreedt (dag, nacht), hoe je je op dat moment voelt, of je het warm hebt of niet, of je vindt dat je helder kunt denken op dat moment etc. Deze informatie geeft een beeld van het onderliggend klachtpatroon. Hiermee wordt een behandeling op maat gemaakt.

Het behandelplan

Aan de hand van de werkhypothese wordt een behandelplan opgesteld.  Dit wordt met je besproken waarna het behandeltraject kan starten. In het behandelplan staat o.a. wat het behandeldoel is, voor welke therapievorm je hebt gekozen en wanneer er een evaluatiemoment is.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.