Hoogevoelig

Hoog gevoelig (HSP)

 

Hoog gevoeligheid begint bij de meeste mensen met het gevoel ‘anders’ te zijn dan anderen.

Waarin men zich dan precies anders voelt is vaak moeilijk uit te leggen omdat je er zo mee verweven bent. Het is ook altijd al zo geweest, vanaf het moment dat de herinneringen teruggaan, en die kunnen heel ver teruggaan. Soms tot in de kinderwagen of box en heel soms nóg verder. Pas later wordt duidelijk dat wat voor iemand met hoog gevoeligheid gewoon is, voor heel veel mensen helemaal niet gewoon is.

Het is een gevoel, een ervaren, een besef dat danig in de weg kan zitten en dat voor moeilijkheden en problemen kan zorgen. Zo sterk dat sommigen zich wel eens vertwijfeld afvragen: “ben ik soms gek?”.

Fijngevoelige- of hooggevoelige personen hebben een zeer gevoelig zenuwstelsel, zowel voor interne prikkels als voor prikkels van buitenaf. Hierbij kun je denken aan harde geluiden, felle lichten of bijvoorbeeld sterke geuren. Ook ervaar je, wanneer je een HSP (Hoog Sensitief Persoon) bent, emoties erg sterk bij jezelf en bij anderen.
Je hebt een groot inlevingsvermogen en vaak is er sprake van een brede belangstelling. Informatie wordt op een snelle manier, op een dieper niveau verwerkt. Dit maakt het mogelijk zaken zeer snel te leren. Soms zó snel dat het lijkt alsof je niet in het onderwerp geïnteresseerd bent. Maar ja, dan weet je het al en gaat de belangstelling weer naar iets anders uit.

Als het niveau van prikkels te hoog is (geweest) kunnen er fysieke klachten ontstaan zoals hoofdpijn, allergieën, maag-darmklachten, chronische vermoeidheid maar ook klachten zoals spanning, stress, stemmingswisselingen, minder concentratie, angsten en onzekerheden, depressie en verslavingen.

Wanneer je jezelf hierin herkent dan is het in deze snelle wereld belangrijk dat je je bewust wordt van jouw eigen situatie, kwaliteiten en uitdagingen zodat je hiermee kunt leren omgaan. Maar ook, en misschien wel het belangrijkst, deze kwaliteiten kunt inzetten!

Bewustwording van je gevoeligheid, het aanvaarden van wie je bent, verantwoordelijkheid nemen voor sturing, waarneming en verwerking van prikkels en informatie zorgt dat jouw aanleg jouw kracht wordt. Dat verrijkt je leven en heeft ook een positief effect op het leven van anderen. Hierbij wil ik je graag ondersteunen.

Vul het contactformulier in of maak een afspraak. Een kennismakingsafspraak is altijd kosteloos.

Andere (mogelijke) gevolgen bij HSP
* Een gedetailleerdere, subtielere en intensere waarneming
* Een rijke innerlijke belevingswereld (veel dagdromen, ‘fantaseren’ en overwegen)
* Het aanvoelen van stemmingen en sferen
* Een sterke intuïtie
* Geroerd worden door natuur, kunst en muziek
* Een voorliefde voor echte gesprekken met diepgang
* Opmerkzaamheid van kleine nuanceverschillen in kleuren, geuren, kleding of sfeer
* Intensere ervaring van de eigen emoties en die van anderen
* Moeite met planning en het verkrijgen van structuur
* Vaak is er sprake van plichtsgetrouwheid en perfectionisme
* Minder goed functioneren wanneer je geobserveerd wordt
* Zorgzaam zijn en moeite hebben om grenzen aan te geven
* Vermijding van harde prikkels. Bijvoorbeeld harde muziek, veel mensen, flitsend licht
* Moeite hebben met het verwerken van teveel indrukken

Reacties zijn gesloten.