Zorg om de zorg!

Ruim 12.000 gekwalificeerde zorgprofessionals niet voor iedereen bereikbaar!


Mei 2020
Beste besluitvormers in de gezondheidszorg
Op dit moment zitten we midden in de corona crisis en doet iedereen zijn uiterste best om gezond te blijven, afstand te bewaren en zo veel mogelijk thuis te blijven. En (dat hoop ik vanuit de grond van mijn hart!) de tijd die ons nu gegeven is te gebruiken om na te denken over wát wil ik nu eigenlijk en wat wil ik beslist niet meer als we straks weer onze bewegingsvrijheid terugkrijgen. Willen we terug in dezelfde tredmolen, en dus verder gaan met waar we gebleven zijn, dus terug naar af ofwel een stap achteruitzetten. Of durven we het aan om de volgende stap te zetten, na te denken over wat nu wérkelijk belangrijk is in ons leven, in onze maatschappij, in onze wereld, op onze aarde!

Weer bewegen en dan…
Als natuurgeneeskundig therapeuten weten wij het wel en heel duidelijk zelfs!
Zodra we weer kunnen en mogen bewegen zal er een hele grote groep mensen zijn waarvan de accu leeg is of die klachten hebben die niet met een paar behandelingen op te lossen zijn. De hulpvraag zal vanuit verschillende richtingen komen; hersteld corona patiënten, hulpverleners, supermarkt medewerkers, artsen en verpleegkundigen, nabestaanden van de dierbaren die corona niet konden doorstaan en nog heel veel anderen. Er zullen fysieke klachten zijn, mentale- en emotionele klachten en prangende zingevingsvraagstukken.

Effecten van verblijf op de intensive care kunnen beperkt blijven
Onlangs is bekend geworden dat er studies gestart waren naar de effecten die ontstaan na verblijf op de intensive care. Daaruit blijkt o.a. dat een zwakke conditie, spierzwakte, stress en geheugen­proble­men, motorische- en stabiliteits­klach­ten of angsten en onzekerheden geregeld optreden. Klachten die wij in onze praktijken vaak zien en waar wij dus ervaring mee hebben! Wij zijn bekend met de problematiek rondom het bevorderen van de afvoer van chemische middelen uit je lichaam, weten hoe we iemands energie weer kunnen opbouwen, weten wat we kunnen doen en moeten laten bij ademhalingsproblematiek en spijsverteringsklachten en wat de mogelijkheden zijn om de mentale en emotionele stabiliteit te bevorderen. Ook bij verlies, verdriet en rouw ondersteunen wij mensen om weer in balans te komen; fysiek, emotioneel en mentaal. Wanneer iemand het even niet meer ziet zitten, ongeacht de oorzaak dan is het ons vak om een veilige omgeving te creëren.
Dat maakt dat we onze wenkbrauwen fronsen bij de huidige situatie. Het is alsof je de auto recht op een boom af ziet rijden en het ongeluk ziet gebeuren. De noodzaak voor hulp aan deze nieuwe, kwetsbare groep is er. De gekwalificeerde, erkende beroepsgroep van ruim 12000 complementair therapeuten (dat zijn er gemiddeld 1000 per provincie!), minimaal HBO opgeleid, aangesloten bij erkende koepelorganisaties willen dit net als u niet met lede ogen aanzien. We krijgen wel hulp vanwege het verlies aan inkomsten, maar kunnen de hulpbehoevenden straks niet op een laagdrempelige wijze helpen en zo nog veel grotere problemen én kosten voorkomen.

Beste besluitvormers, maatwerk is effectief!
Wij roepen daarom iedereen op die invloed kan uitoefenen op de besluitvorming in de gezondheidszorg om een andere koers te gaan varen. Het stelsel zoals we dat nu kennen voldoet niet. Er vallen te veel hele goede therapieën buiten het bereik van mensen die deze nodig hebben waardoor het herstelproces schade oploopt.
Laten we kiezen voor een stelsel waarin écht maatwerk geleverd kan worden. Bij een botbreuk kan ik geen botten zetten maar wel het zelfherstellend vermogen activeren voor een effectiever herstelproces. In oncologische trajecten zijn de chemo’s heel erg belangrijk maar zodra deze hun werk gedaan hebben wil je ze zo snel mogelijk uit het lichaam halen, dat kán! Wanneer iemand om welke reden dan ook geen energie meer heeft is het mogelijk om hier te ondersteunen en, afhankelijk van de oorzaak, zelfs weer een goed energieniveau te behalen. Traumatische ervaringen kunnen met goede hulp naar een acceptabel niveau gebracht worden. En zo kan ik nog veel voorbeelden benoemen waarin samenwerking zijn vruchten afwerpt.

IK HEB EEN DROOM!
Ik heb óók een droom, net als Martin Luther King! Samenwerken, samen-werken, samen mensen op hun gezondheidspad zo goed mogelijk begeleiden om een zo optimaal mogelijk eindresultaat te bereiken.
Mijn droom kunnen we alleen realiseren  wanneer we besluiten om vanuit een nieuwe visie vergoedingen toe te kennen in een stelsel waarin keuzemogelijkheden opgenomen zijn, ook voor het vervolgtraject voor een optimaal herstel.
Dit is anders denken, dit is anders financieren, dit is marktwerking, dit is mensen werkelijk helpen in een situatie waar ze heel graag uit willen komen. Dit is ook de verantwoording teruggeven aan degene die de hulpvraag stelt en daarbij ondersteunen waar dat nodig is. Met keuzes, met artsen, met therapieën, met het vervolgtraject. Dát is goed voor je medemens zorgen!
En als het écht niet kan om de complementaire zorg beter inzetbaar te maken voor iédereen voer dan in de aanvullende polissen een ruimhartiger vergoedingsbeleid. Al was het alleen al omdat iedereen die nu vanwege de coronacrisis hulp nodig heeft vaak niet met 4 of 6 behandelingen uit de voeten kan, zij hebben meer ondersteuning nodig en verdienen dat! Zij hebben een heel erg zwaar traject achter de rug en verdienen die ondersteuning. Wanneer het iemand uit de zorg of essentiële beroepen betreft: zíj hebben zich uit de naad gewerkt, gezondheidsrisico’s gelopen en ervoor gezorgd dat we met zijn allen het leven weer op kunnen pakken en hebben óns nu hard nodig!

Kortom
We zijn aanbeland in een nieuwe tijd met nieuwe problemen en nieuwe hulpvragen, óók in de zorgverlening. Nú al blijkt dat de hulpvraag in het vervolgtraject groot is! Ons zorgstelsel is niet voorbereid op deze situatie. Wat we nodig hebben is een nieuwe manier van denken, doen en handelen. Dat kunnen we alleen bereiken wanneer we SAMEN denken, doen en handelen. Dit zal het behandeltraject in veel gevallen bespoedigen en werkt dus ook kostenbesparend.
De verantwoordelijkheid en dus de keuze weer bij de hulpvrager leggen omdat die uiteindelijk fysiek, mentaal en emotioneel de zaak weer op de rit moet krijgen en dat alleen goed werkt wanneer die zich gesteund voelt door een behandeltraject dat past bij deze mens; fysiek, mentaal en emotioneel.
Dan komen er ruim 12.000 gekwalificeerde therapeuten binnen bereik van iedereen en samen met al die andere zorgverleners maken we het grote verschil in het vervolgtraject!
Mijn droom kunnen we alleen realiseren als we out of the box durven te denken. En dan hebben we iets heel moois in Nederland waar we met recht trots op kunnen zijn! Een stelsel voor iedereen en van iedereen. Een stelsel dat zorgtrajecten biedt die we ons nu misschien nog niet voor kunnen stellen en dat toch financieel realiseerbaar is.

Ik hoor graag van u of mijn idee u aanspreekt en wat u kunt doen om mijn idee concreet ten uitvoer te brengen. En wanneer u mij andere vervolgstappen kunt aanraden dan hoor ik dat uiteraard ook erg graag!

In afwachting van uw reactie en met een hele vriendelijke groet,

Anita van Liefland en Karel van Liefland
Natuurgeneeskundig therapeuten
Mens in Balans, Anloo

Deze brief is in mei 2020 verzonden naar diverse mensen in de politiek en daarna via Linked in gepubliceerd.
Klik hier voor onze brief aan de consument.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.